Doop

Voor de doop kunt u zich aanmelden bij de dominee en de secretariaat:

Simon Matrutty Telefoon:
Emailadres:

Ds Theo Pattinasarany Telefoon: 06-42340440
Emailadres: mjpattinasarany@gmail.com

In principe kunt u aangeven wanneer u denkt u of uw kind te willen laten dopen.
Het is wel van wezenlijk belang dat u dat vroegtijdig aangeeft want twee zondagen voor de doopdienst wordt aan de gemeente kenbaar gemaakt dat er een doopdienst zal zijn.

Na uw aanmelding volgt een gesprek. In dat gesprek geeft de dominee uitleg over de betekenis van de doop en hoe er gedoopt wordt. En kunt u als gezin ook aangeven wat uw wensen zijn zoals: keuze van liederen, bijbeltekst, deelname van een koor, etc. Ook wordt het doopformulier ingevuld met de gegevens van ouders, peetouders en het kind dat gedoopt zal worden.

Voorafgaand aan de doopdienst (zondag) zal op de zaterdagavond een voorbereidingsdienst zijn. Deze dienst is voor iedereen toegankelijk maar in bijzonder bestemd voor ouders en peetouders.

De Geredja Indjili Maluku kent zowel de kinderdoop als de volwassendoop.
Bij de kinderdoop dragen de ouders de verantwoordelijkheid om het kind christelijk op te voeden opdat het kind ooit zijn/haar eigen geloofsbelijdenis zal uitspreken. Ouders worden hierin ondersteunt door peetouders.
Bij volwassendoop is het dat na een periode van catechisatie de volwassene zijn geloofsbelijdenis uitspreekt en op basis daarvan gedoopt wordt. Hier is geen sprake van peetouders.

Inleiding:

Na de geboorte van een kind rijst de vraag: “zal ik mijn kind laten dopen”. Een geloofsvraag, want je beseft dat je kind bij jou hoort. Of je erkent dat het kind een geschenk is van God.

Je bent zelf ook gedoopt:

Als je zelf als baby gedoopt bent, heb je daar geen “eigen” herinnering aan. Door middel van foto’s, doopjurk, doopboekje, verhalen van ouders en peetouders wordt je er aan herinnert. Meestal staan we pas stil bij de doop wanneer een kind gedoopt wordt. Vooral als het je eigen kind betreft dan pas sta je stil bij de betekenis van de doop. En welke afwegingen zijn er om je kind te laten dopen:

a.      Je kind is een geschenk van God en daarom wil je het ook in contact brengen met Gods geloofsgemeenschap?

b.      Je hebt Gods hulp nodig om het kind een geloofsopvoeding te geven?

c.      En zo zijn er nog vele andere redenen.

Keuze:

In ieder geval kom je tot een keuze. Een keuze die ouders maken voor hun kind wanneer het een kinderdoop betreft. Het kind zelf laten beslissen betekent veelal dat op latere leeftijd het kind zich zal laten dopen. Of als volwassene de volwassendoop zal ondergaan. Sommige ouders kijken kritisch naar zichzelf en vinden dat zij niet instaat zijn om het kind een volwaardige geloofsopvoeding te geven. Echter, bij de doopgelofte gaan we niet uit van ons onvermogen maar vanuit Gods liefde die het kind aanvaard.

geloof.jpg