Financiën

Persembahan Sjukur (PS)

Elk belijdend lid van de Geredja Indjili Maluku heeft de plicht om een maandelijkse bijdrage te leveren van 20 euro. De Persembahan Sjukur is dus géén vrijwillige bijdrage maar een plicht!
De Persembahan Sjukur dient via automatische overschrijving betaald te worden en bij hoge uitzondering contant aan de penningmeester.
De Persembahan Sjukur wordt grotendeels gebruikt om de salaris van de predikant te betalen. De predikanten zijn namelijk fulltime in dienst van de kerk. De Persembahan Sjukur wordt weliswaar geïnd door de kerkenraad maar het bedrag gaat volledig naar het synodebestuur. Zij betalen namelijk de salarissen van de predikanten.
De kerkenraad doet dan ook een dringend beroep op uw verantwoordelijkheid als belijdend lid!
Het rekeningnummer waar u uw Persembahan Sjukur op kunt storten is:

Ten name van Geredja Indjili Maluku, Rek.nr. NL40RABO0315547901

De geleidelijke verhoging van de persembahan Sjukur is met het jaar 2021 tot een eind gekomen. De maandelijkse afdracht met ingang van 1 januari 2021 is voor elk belijdend lid 20 euro. Zij die een achterstand hebben en of al jaren niet betalen krijgen nu de gelegenheid om vanaf 1 januari 2021. Het bedrag van 20 euro over te maken.

Hebt u nog vragen over de Persembahan Sjukur, schroom niet en neem met ons contact op.
Zie daarvoor het rubriek contactenGiften & belasting

Als u in een schriftelijke overeenkomst vastlegt dat u MOLUKSE EVANGELISCHE KERK te Den Bosch minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar gaat steunen, kunt u elke euro die u geeft, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw gift is daarbij niet van belang. Tot 1 januari 2014 moest deze overeenkomst door de notaris worden opgemaakt, maar dat hoeft niet meer. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met ons.