Geschiedenis

Met de soevereiniteitsoverdacht aan Indonesië in 1949, begint de geschiedenis van de aanwezigheid van Molukkers in Nederland. Molukse gezinnen worden na aankomst in Nederland ondergebracht in barakkenkampen, de zogenaamde woonoorden. De opvang in deze woonoorden was een tijdelijke oplossing, men ging ervan uit dat het verblijf van de Molukkers in Nederland niet permanent zou zijn. Vanaf 1957, toen duidelijk werd dat verblijf in Nederland langer ging duren, ging de Nederlandse regering op zoek naar duurzame oplossingen: integratie in de Nederlandse samenleving en permanente huisvesting. De eerste gemeente waar zo'n woonwijk werd gerealiseerd was Appingedam. En vlak bij de nieuwe Molukse woonwijk moest ook een nieuw kerkgebouw komen: op de hoek van de Harkenrothstraat en de George van Saksenlaan.

Het werd een ontwerp van architect J. Martini uit de stad Groningen. De gemeente Appingedam gaf opdracht, en zag toe op de werkzaamheden, de Rijksgebouwendienst had de supervisie, de Staat betaalde. Fa. R. Niehof en Gebr. Hund uit Appingedam startte in 1960 met de bouw van het eerste Molukse kerkgebouw in Nederland. Een langwerpig, rechthoekig en uit één bouwlaag bestaande kerkgebouw. Het gebouw is opgetrokken uit betonstenen en afgedekt met een licht hellend zadeldak. Midden op het dak staat een vierhoekige dakruiter met een lood beklede spits, bekroond met een stalen kruis. De rechthoekige entree met zadeldakje staat aan de zuidzijde tegen de kopgevel. De luidklok, een klokje onder het dak overstrek, is gegoten door A.H. van Bergen N.V. te Heiligerlee.