Nieuwsbrief Surat kabar Eben Haëzer

Geredja Indjili Maluku Djemaat Appingedam

Kerst editie 2022

Voorwoord / Pendahuluan

Geachte gemeenteleden,

Deze nieuwsbrief staat in het teken van advent en kerst. U kunt hier de laatste ontwikkelingen volgen.

We willen ons verontschuldigen naar de ouderen toe omdat de nieuwsbrief alleen in het nederlands is opgesteld. Tweetalig een nieuwsbrief aanbieden is voorlopig niet mogelijk. Onze excuses.

Hebt u ideeën wat betreft de inhoud van de nieuwsbrief dan willen wij dat graag weten. U kunt het sturen naar het secretariaat:

Om de nieuwsbrief tot stand te brengen heeft de kerkenraad een werkgroep nodig. Voelt u zich geroepen om dit te doen meldt het ons en dan nemen we zeker contact met u op.

U kunt ook de nieuwsbrief digitaal ontvangen. Geef ons uw emailadres en we zullen het naar u toezenden. U kunt uw emailadres sturen naar de dominee want die maakt de nieuwsbrief. Hebt u vragen dan kunt u dat ook via mail naar hem sturen. Het e-mailadres van dominee Pattinasarany mjpattinasarany@gmail.com

We wensen u veel leesplezier toe.

Download de nieuwsbrief (pdf)

 

nieuwsbrief-advent-2022